תנאי שימוש באתר ומדיניות משלוחים

כללי:

האתר והגלריה assafgallery.com (להלן: אתר) שייכים בבלעדיות לאוצרת יעל ניצן (להלן: הנהלת האתר). האתר מציע לגולשי האינטרנט יצירות אמנות המוצגות בגלריה למכירה דרך האתר ו/או דרך הטלפון.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מראש בכתב מידי הנהלת האתר.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצר בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הכתוב לעיל, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים הללו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר וכי נותן הסכמתו לתנאים המפורטים בו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעתיד.
מובהר כי הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה לפרסם מידע מירבי על היצירות והפריטים השונים הנמכרים באתר, לנוחיותכם. עוד יצוין כי התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. ומובהר כי בשל העובדה שהתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות באמצעות מכשירים ביתיים לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין התצלומי המוצגים באתר לבין הגוונים המדויקים של הפריטים כפי שיסופקו בפועל.

היצירות שאותן ניתן לרכוש באתר כמו גם מחיריהן ו/או תנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר  ו/או על פי דרישות הספקים השונים.
הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת.

רכישה

באתר הגלריה  ניתן לבצע פעולות לצורך הזמנות ו/או רכישת מוצרים. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.

מבצע הפעולה באתר מצהיר כי הינו תושב ישראל, בגיר מעל גיל 18 בעל תעודת זהות ובעל כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק בישראל, וכל רכישה כפופה לאישור חברות האשראי.

יובהר כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, ומוסר פרטים שאינם נכונים יהיה אחראי באופן בלעדי לנזקים שיגרמו לאתר ו/או לכל צד ג' עקב כך.

פעולת הרכישה באמצעות האתר תתקבל אך ורק אם התמלאו כל התנאים הבאים:

התקבל אישור מחברת האשראי או של חשבון ה PayPal של הרוכש לביצוע העסקה.

היצירה זמינה במלאי ו/או תינתן על ידי הספק במועד ביצוע ההזמנה.

במקרה שבוצעה רכישה האתר ויתברר כי הפריט שהוזמן אינו זמין יותר על ידי הספק ו/או אינו קיים במלאי, הנהלת האתר תיידע את הרוכש באמצעות אחד מפרטי ההתקשרות שהוזנו בהליך ההזמנה (הודעת דואר האלקטרוני שלו ו/או טלפון). כמו כן הלקוח יזוכה בגין הרכישה במלואה.

לצורך השלמת הרכישה עליך לדאוג ולוודא כי הזמנתך התקבלה ונקלטה באתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח, אספקת המוצר ולחיוב המזמין.

האתר לא יוכל לספק את הפריט המוזמן, אם ההזמנה לא נקלטה בו, או אם נקלטה באופן משובש, וזאת, גם אם מקור התקלה הוא באתר.

במקרה בו לא אושרה עסקה על-ידי חברות האשראי תקבל הודעת מייל תאימה על כך. לצורך חידוש/ השלמת הרכישה עליך ליצור קשר טלפוני עם הגלריה לסיום התהליך.

ביצוע רכישה באתר, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון ישירות לגלריה בטלפון: 077-544-8163  נייד: 052-347-0222

מחירים

כל המחירים באתר מופיעים בדולרים ויחשובו לפי השער הקבוע ליום ביצוע פעולת הרכישה.

מדיניות משלוחים

המחירים אים כוללים דמי משלוח (למעט במקומות המציינים אחרת). דמי המשלוח ומועד המשלוח יחושבו ויקבעו בניפרד לפי גודל/משקל על מנת ולא לפגוע ביצירה ובתיאום עם הרוכש.

כמו כן פריטים מסויימים ניתנים לאיסוף עצמי בתיאום עם הנהלת האתר, מהגלריה עצמה או מבית האמן.

הנהלת האתר אינה נושאת באחריות כלפי הרוכש בעניין תקלות, איחורים או שיבושים במשלוח, שיגרמו ע"י שירותי חברת השליחויות.

איכות השירות

 

הנהלת האתר עושה כל מאמץ על מנת למנוע כל פגיעה ביצירות המוצעות למכירה באתר. ולא תתאפשר החזרת יצירה לאחר רכישתה.

פרטיך ו/או פרטי פעולת הרכישה כפי שבוצעה יועברו לספקים השונים באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלה לא יועברו לגורמים שלישיים למעט הספקים השונים ו/או חברות האשראי וזאת אך ורק על מנת להשלים את ביצוע עסקאות הרכישה.

ניתן לבטל רכישה שבוצעה באתר כל עוד לא סופק הפריט על ידי יצירת קשר עם הגלריה בטלפון. כמו כן האמור לא יחול במקרים בהם המוצר שהוזמן הינו מוצר ב”הזמנה מיוחדת” כגון מוצרים עפ”י הזמנה אישית ונעשו במיוחד עבורך ברמת הגודל והטכניקה. (לדוגמא: מאגר ההדפסים אשר מבוצעים לפי הזמנה).

במקרה של גורמים ו/או אירועים ו/או שיבושים שאינם בשליטת האתר, כגון תקלות במחשוב, רשתות טלפוניות, פעולות איבה או כל מקרה חירום ו/או כוח עליון אחר, יתכנו שינויים במועדים המפורטים בתקנון זה.

הנהלת האתר תהא רשאית לבטל שירותים כאלה או אחרים שבאתר ו/או לצמצם אתם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

ניתן לפנות בעניינים השונים גם באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: info@assafagllery.com